ICT en 'Leren met een iPad

Wij bieden een doorgaande ontwikkelingslijn aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Hierin kijken we  naar de ontwikkelingsbehoefte van individuele kinderen. Het kind staat voorop en zijn leerlijn volgt. We willen de digitale weg inslaan om met het onderwijs  te personaliseren. Vanwege relatief veel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, de kennis en vaardigheden van de leerkrachten  is er een duidelijk pedagogisch klimaat. 

Iedere dag opnieuw vertrouwen de ouders hun kind toe aan de school. Binnen onze school draait alles om de kinderen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven.

Onze school:

 • gaat ervan uit dat ieder kind uniek is;
 • werkt aan de brede vorming van kinderen;
 • maakt werk van het leren bij kinderen en leraren;
 • zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
 • stelt respect en vertrouwen in elkaar centraal;
 • werkt volgens een eigen schoolconcept met eigen doelen en criteria, echter binnen de kaders die centraal zijn vastgesteld;
 • beschouwt ouders/verzorgers als partners;
 • zorgt voor eigentijds katholiek onderwijs, op zoek naar eigen identiteit met ruimte voor persoonlijke en schoolspecifieke invulling;
 • investeert in de nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces van kinderen te ondersteunen;
 • werkt gericht aan de vaardigheden die in de 21ste eeuw van mensen worden gevraagd.

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius:

 • iPad servicenummer:  0597-743100
 • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 
  Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl