Kennismakingsgesprek en inschrijving

Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, dan kunt u een telefonische afspraak maken met de directie.

U krijgt dan een gesprek met een directielid en een rondleiding door de school. Zo’n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u goed de sfeer kunt proeven en zelf kunt zien hoe de uitleg van het directielid en de uiteenzettingen in de schoolgids in de praktijk gestalte krijgen.U krijgt dan een aanmeldingsformulier mee.

Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Komt uw kind van een andere basisschool, dan zullen wij daar eerst informeren naar het functioneren van uw kind alvorens tot plaatsing over te gaan.