Voor en na schooltijd

De tijd op de basisschool is een belangrijk onderdeel van de dag van een kind. Voor en na school ontwikkelt uw kind zich echter ook. Wat doet uw kind na schooltijd?

Tamariki

Tamariki verzorgt kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang (BSO Het Vitusnest) en peuteropvang (De Leeuwtjes) op de St. Vitusschool.

Tamariki is nauw verbonden aan de primaire onderwijsstichting Primenius met 33 scholen in de provincies Groningen en Drenthe en brengt school en kinderopvang in de wijk samen. Tamariki biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord op en nabij de scholen van Primenius. Met deze combinatie wil Tamariki de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren. De cultuur van de scholen en van de opvang is gelijk. Dat biedt structuur, veiligheid en rust.

Uiteraard zijn alle kinderen uit de wijk van harte welkom om gebruik te maken van één van onze locaties. 

Op onze locaties staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving.

‚ÄčNaschoolse activiteiten
Sinds het schooljaar 2014-2015 biedt de St. Vitusschool naschoolse activiteiten aan. Kinderen zijn sindsdien bezig geweest met: zwemmen (ABC), theater, singer/songwriter, creatief, koken, muziek, zingen, techniek, natuur / milieu, dammen, karate, weerbaarheidstraining, en nog veel meer.

Lees meer over: