Overblijven

Het overblijven

De St. Vitusschool heeft een continu rooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De kinderen eten samen met de leerkracht en gaan dan voor een korte pauze naar buiten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkrachten of de directeur.